Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Odvetvia

 


Špecifické požiadavky, ktorým stredne veľké a veľké spoločnosti aktuálne čelia sa v jednotlivých odvetviach odlišujú. Aj to je jedným z dôvodom, prečo sa dodávatelia komplexných informačných systémov snažia o úzku odvetvovú špecifikáciu, ktorá v sebe spája štandardné jadro informačného systému rozšíreného o odvetvovo špecifické riešenie obohatené o referenčné procesy.Odvetvové riešenia sú priamo od výrobcu, prípadne implementačného partnera čiastočne prednastavené pre daný segment. Nemenej dôležitým faktom odvetvových riešení je dodatočná prispôsobivosť riešenia vašim individuálnym požiadavkám s jednoduchou, rýchlou integráciou nových biznis procesov v požadovanom čase. 

 

 


Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti ERP sme sa spolupodieľali na implementácií riešení pre rad odvetví. Tieto riešenia vychádzajú zo špecifických podmienok daných odvetví, reflektujú kľúčové biznis aktivity a značne urýchľujú využitie najnovšieho know-how. Prevažná väčšina lokálnych ako aj nadnárodných komplexných riešení disponuje funkcionalitu pre efektívnu prevádzku Vašej spoločnosti prostredníctvom komplexných špecifických odvetvových riešení.Odvetvové riešenia vychádzajú z hlbokého poznania konkrétnej oblasti podnikania, skúseností s nasadzovaním riešení u spoločností s obdobným zameraním a kontinuálneho vzdelávania. V súčasnosti majú viaceré softvérové spoločnosti vyvinuté špecifické odvetvové riešenia pre konkrétnu oblasť podnikania. Tieto riešenia sú otvorené a škálovateľné a priebežne dopĺňané o novú funkcionalitu.

 

 


In Vision, s.r.o. navrhuje, prípadne odporúča svojim klientom riešenia, ktoré zohľadňujú špecifiká jednotlivých odvetví. Spája klientov a nezávislých výrobcov softvérových systémov, dodávateľov technológií, a tým vytvára a zároveň zastrešuje integráciu skupín zameraných na plnenie dôležitých podnikových a technologických potrieb. Príkladom nami realizovanej odvetvovej orientácie je skupina koncových zákazníkov, kde sa vďaka našej spolupráci navrhli, vyvinuli a následne na implementovali kvalitné odvetvové riešenia.Výsledkom spolupráce je premietnutie našich skúseností, ako aj skúseností implementačných partnerov do odvetvových riešení implementovaných u našich klientov. Uvedené odvetvové riešenia sú postavené na kvalitných produktoch, pričom ďalšie dodatočné možnosti flexibilných úprav sú samozrejmosťou. 

 


Zákazník tak dostáva k dispozícií špecializované odvetvové a preverené riešenia pre špecifické problémy svojho odvetvia od jedného dodávateľa. Pracovníci našej spoločnosti sa na strane zákazníka podieľajú na príprave a samotnej realizácii odvetvovo zameraných projektov v rôznych oblastiach.

 

Základné členenie odvetvových riešení podľa špecifickej oblasti a typu priemyslu:

 • automobilový priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • chemický priemysel
 • gumárenský priemysel
 • kovospracujúci priemysel
 • hutnícky priemysel
 • stavebný priemysel
 • zlievarenský priemysel
 • strojársky priemysel
 • textilný priemysel
 • spotrebiteľský priemysel
 • chov dobytka a hydiny
 • lesné hospodárstvo
 • potravinárska výroba a expedícia
 • daňové poradenstvo a účtovníctvo
 • bankovníctvo a poisťovníctvo
 • právne poradenstvo
 • leasingové služby
 • zavádzanie systémov kvality
 • maloobchod
 • montáž a servis priemyselných zariadení
 • nakladanie s odpadmi
 • opravy a údržba strojov
 • prevádzka hotelových zaradení
 • prevádzka kúpeľných zariadení
 • požičovne automobilov
 • vydavateľstvá a nakladateľstvá
 • štátna správa
 • verejná správa 
 • veľkoobchod a distribúcia a servis zdravotnej techniky
 • veľkoobchod a distribúcia v automobilovom priemysle
 • veľkoobchod a distribúcia v elektrotechnike
 • veľkoobchod a distribúcia potravinárstve
 • veľkoobchod a distribúcia farmaceutických výrobkov
 • veľkoobchod a distribúcia v informačných technológiách
 • veľkoobchod s odpadom a šrotom
 • ostatný veľkoobchod a distribúcia
 • Logistika a zasielateľstvo
 • obchod s elektromateriálom
 • obchod s hutným materiálom
 • predaj a servis elektrotechnických zariadení
 • predaj a servis komunikačnej techniky
 • predaj a servis poľnohospodárskej techniky
 • ostatný predaj a servis
 • doprava a dopravné služby
 • špedícia a colné služby
 • telekomunikácie 
 • výroba a distribúcia tepla
 • výroba a servis výťahov
 • výroba armatur
 • výroba farieb, lakov a moridiel
 • výroba elektrosúčiastok
 • výroba chemických výrobkov
 • výroba kovových konštrukcií
 • výroba motorov
 • výroba obrábacích strojov
 • výroba polovodičov
 • výroba strojov a zariadení
 • výroba svietidiel
 • výroba vlákniny, papieru a lepenky
 • výroba výrobkov z betónu a železobetónu
 • výroba zbraní a munície
 • výroba zdravotníckych a presných prístrojov
 • zákazková strojárenský výroba
 • poľnohospodárska výroba
 • výroba palív a olejov