Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Články

Infor ERP SyteLine - ERP – komplexní systém řízení výrobního podniku

 
Infor ERP SyteLine - ERP – komplexní systém řízení výrobního podniku a plánování a řízení všech podnikových zdrojů. Tvrdá globální konkurence je v podnikání součástí každodenního života. Výrobci tak musí nezbytně snižovat náklady, zkracovat dobu do uvedení produktu na trh a zvyšovat produktivitu, přičemž mají k dispozici stále stejné zdroje.
 
Když se k tomu přidá nutnost dodržovat přísné národní i mezinárodní předpisy a normy stanovené vedením podniku, stává se konkurenční prostředí ještě složitějším. Pokud máte všechno zvládnout, musíte zefektivnit výrobu a distribuci a zlepšit přehled o svých aktivitách uvnitř i vně svého podniku. Tím urychlíte tok zboží, eliminujete odpad a zajistíte transparentnost operací. Musí se zlepšit schopnost vašeho dodavatelského řetězce reagovat na změny a zvládat skladová a kapacitní omezení, čehož lze dosáhnout pomocí přesnějšího plánování poptávky, lepšího zajišťování zdrojů a těsnější spolupráce s dodavateli.
 
 
 
 
Musíte být schopni rychleji reagovat na poptávku zákazníku a umět na poslední chvíli vyhovět změnám v konfiguracích a objednávanému množství, splnit novou poptávku se zajištěním okamžité dostupnosti a vyvážit požadavky variability díky lepší sledovatelnosti a řízení kvality.
 
Využijte zkušeností
 
Společnost Infor je třetím největším dodavatelem podnikového softwaru na světě a již řadu let úspěšně spolupracuje s předními výrobci a distributory ze všech koutů světa. Poskytujeme obchodně-specifická řešení založená na mnohaletých zkušenostech - jejich vývoj, prodej, implementaci a podporu realizují experti, kteří znají strategické i taktické problémy, provozní a zákonné požadavky, obchodní prostředí a osvědčené obchodní postupy z každého odvětví, v němž se pohybujeme.
 
Zaměřte se na obchodní potřeby
 
Podnikavé firmy potřebují software, který bude vyhovovat jejich specifickým obchodním potřebám. A právě proto volí výrobci všech velikostí spolupráci se společností Infor. Vidí, že neprodáváme univerzální řešení, která je zapotřebí zdlouhavě a draze upravovat, aby dokázala uspokojit jejich jedinečné potřeby. Spoléhají se na to, že jim dodáme řešení ušitá na míru, která vyřeší jejich podnikové procesy napříč celou organizací a celým dodavatelským řetězcem a zajistí jim rychlé zhodnocení investic.
 
Klíčové vlastnosti systému
 
 • Hybridní výroba;
 • Pokročilé plánování a rozvrhování (APS);
 • Komplexní konfigurátor výrobku; 
 • Řízení zásob;
 • Business Intelligence;
 • Řízení vztahu se zákazníky;
 • Uživatelské prostředí a customizace; 
Hybridní výroba.
 
Naše řešení je vhodné i pro hybridní typy výrob. Od opakované výroby, až po vývoj na zakázku, Infor ERP SyteLine podporuje procesy, které urychlují výrobu a rychleji uspokojí požadavky zákazníka.
 
Pokročilé plánování a rozvrhování (APS). 
 
Řešení zahrnuje plně integrované pokročilé plánování, které synchronizuje materiál a kapacity na zakázky. Zákazníkům tak budete moci slíbit reálné datum dodání, takže co slíbíte, splníte.
 
Komplexní konfigurátor výrobku. 
 
Infor ERP SyteLine poskytuje integrovaný nástroj ke konfiguraci zakázky, která je přesná pro zákazníka a uskutečnitelná pro výrobu.
 
Řízení zásob.
 
Infor ERP SyteLine umožňuje držet nízké zásoby a současně předcházet nedostatkům materiálu. Řešení automatizuje proces výpočtu a monitoruje úroveň zásob – prognózy, pojistné zásoby a velikost dávky.
 
Business Intelligence. 
 
Infor ERP SyteLine zahrnuje sofistikované nástroje pro sběr a analýzu dat – přičemž tato data využívá pro plánování a rozhodování.
 
Řízení vztahu se zákazníky.
 
Při změně trhu budete dostatečně flexibilní, abyste se dokázali přizpůsobit na procesy, které uspokojí zákazníky a umožní těsnější spolupráci s dodavateli.
 
Uživatelské prostředí a customizace. 
 
Nové formuláře a tlačítka redukují počet klikání a umožňují snadnější navigaci. Nástroje pro customizaci jsou plně integrovány, což snižuje či eliminuje riziko případných modifikací.
 
 
Integrace Infor ERP SyteLine s jinými řešeními
 
Řešení Infor ERP SyteLine je možné rozšířit o následující nádstavbové aplikace:
 
 •  Advanced Planning and Scheduling (APS) - pokročilé plánování a rozvrhování výroby. 
 •  Business Intelligence (BI) - analýzy pro podporu rozhodování.
 •  Configuration - konfigurátor výrobku a zakázky. 
 •  Customer Relationship Management (CRM) - řízení vztahů se zákazníky.
 •  Forecasting - prognózy na základě historických dat a trendů. 
 •  Electronic Data Interchange (EDI) - elektronická výměna dat. 
 •  Field Service Plus -  plánování a řízení údržby. 
 •  Quality Control Solution (QCS) - řízení a kontrola kvality. 
Podívejte se na výsledky
 
Systém s funkcionalitou, která odpovídá potřebám firmy v dnešním světě, nevyžaduje mnoho úprav (customizací), dá se naimplementovat za relativně krátkou dobu a k jeho údržbě není zapotřebí několik IT odborníků. Návratnost takové investice je tedy poměrně rychlá. Od prvního dne uvidíte zlepšení v transparentnosti dat. Plánování a rozvrhování poskytuje nejen nejnovější algoritmy ale i tradiční nastavení parametrů, které Vám umožní dosáhnout toho nejlepšího ze světa štíhlé výroby. Záhy také pocítíte výrazné zlepšení v oblasti efektivního řízení zásob.
 
 
Napísal :  ITeuro, a.s.